Emerytura pomostowa – czym jest?

Emerytura pomostowa to specjalne świadczenie pieniężne, które przysługuje głównie pracownikom wykonującym pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Kto może zatem skorzystać z takiego świadczenia pieniężnego? Co jeszcze warto wiedzieć o emeryturze pomostowej? Na te pytanie odpowiemy w poniższym artykule!

Emerytura pomostowa

Wiemy już, czym jest emerytura pomostowa. A kto jest uprawniony do skorzystania z takiego świadczenia? Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach jest dostępna dla osób, które spełniają jednocześnie wszystkie wskazane warunki, takie jak:

 • Data urodzenia po 31 grudnia 1948 roku
 • Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat
 • Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w okresie przed 1 stycznia 1999 roku i po 31 grudnia 2008 roku
 • Ukończenie co najmniej 55 lat – w przypadku kobiet lub 60 lat – w przypadku mężczyzn
 • Suma okresów składkowych i nieskładkowych wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a okresy nieskładkowe zaliczane są w wymiarze mniejszym niż 1/3 okresów składkowych

Pamiętajmy o tym, że prawo do pomostowej emerytury odnosi się jedynie do osób, które pracowały na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze

Co musimy wiedzieć o pracy w szczególnych warunkach? Przepisy prawne mówią o tym, że są to wszelkie prace dotyczące czynników ryzyka, które wraz z wiekiem wpływają na większe ryzyko trwałego uszkodzenia zdrowia. Dodatkowo są one wykonywane w szczególnych warunkach, jakie mogą być determinowane procesami technologicznymi lub silami natury. Przykładowo są to wszelkie prace wykonywane pod ziemią, pod wodą, na wodzie i w powietrzu lub w warunkach zimnego i gorącego mikroklimatu. Poza tym obejmują różne ciężkie prace fizyczne, dotyczące dużych obciążeń statycznych i warunków podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, czy też w niezmiennej, wymuszonej pozycji ciała.

Wyróżnić można następujące prace w szczególnych warunkach:

 • Prace rybaków morskich
 • Prace przy przeróbce mechanicznej węgla i rud metali
 • Prace w powietrzu na statkach powietrznych
 • Prace eksploatacyjne lub udostępniające, dotyczące urabiania materiałów skalnych
 • Prace murarskie w piecach odlewniczych, hutniczych, bateriach koksowniczych i w piecach do produkcji materiałów ceramicznych
 • Prace przy obsłudze urządzeń do produkcji metali nieżelaznych i agregatów
 • Prace przy ręcznym odlewaniu, formowaniu, czyszczeniu i szkliwieniu wyrobów z ceramiki
 • Prace fizyczne ciężkie, przy przeładunku w ładowniach statków

Kolejnym ważnym pojęciem jest też praca o szczególnym charakterze. Jest to taka praca, która wymaga od pracownika szczególnej sprawności psychofizycznej i odpowiedzialności, tak aby można było zniwelować ryzyko narażania bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia innych osób. Z biegiem lat posiadane sprawności ulegają zmniejszeniu, gdyż nasz organizm po prostu się starzeje. Jakie rodzaje prac są zaliczane do prac o szczególnych charakterze? Zazwyczaj wiąże się one z:

 • Kontrolerami ruchu lotniczego
 • Pilotami statków powietrznych
 • Operatorami reaktorów jądrowych
 • Kierowcami autobusów, trolejbusów, motorniczymi tramwajów w transporcie publicznym
 • Kierowcami pojazdów uprzywilejowanych
 • Funkcjonariuszami straży ochrony kolei
 • Mechanikami lotniczymi itp.

Wszystkie te kwestie zostały jasno wskazane w przepisach prawnych. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy mamy prawo do emerytury pomostowej, warto poznać istniejące przepisy i je odpowiednio zinterpretować!

Podsumowując, warto zauważyć, że emerytura pomostowa jest dostępna dla poszczególnych osób, które spełniają określone warunki. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane najczęściej tym pracownikom, którzy wykonywali prace o szczególnych charakterze lub w trudnych warunkach. Bez wątpienia wymagają one ogromnej odpowiedzialności i posiadania wielu cennych kwalifikacji oraz umiejętności.