Wniosek o urlop wychowawczy – jakie dane należy zawrzeć?

Urlop wychowawczy jest rozwiązaniem dostępnym dla rodziców, którzy chcą sprawować osobistą opiekę nad swoją pociechą po okresie zakończenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Aby uzyskać zgodę na taki urlop, powinniśmy złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek. Jakie dane należy tutaj zawrzeć? Co trzeba wiedzieć o urlopie wychowawczym? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Wniosek o urlop wychowawczy

Pamiętajmy o tym, że wniosek o urlop wychowawczy pozwoli nam sprawować opiekę nad dzieckiem po zakończeniu okresu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Kiedy należy złożyć ten dokument u pracodawcy? Powinniśmy wykonać to zadanie nie krócej niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Jeżeli nie zachowamy tego terminu, pracodawca może udzielić nam prawa do urlopu 21 dni od daty otrzymania wniosku. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie Poradnik Pracownika.

Co trzeba zawrzeć we wniosku o urlop wychowawczy? Ogromnie ważne są następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Dane pracodawcy
  • Dane dziecka, nad którym będziemy sprawować opiekę
  • Wymiar urlopu wychowawczego i okres, w którym chcemy z niego skorzystać
  • Oświadczenie o tym, ze drugi rodzic korzystał lub nie korzystał z tych uprawnień
  • Ewentualne oświadczenie o poprzednich częściach korzystania z urlopu wychowawczego
  • Podpis pracownika

Wszystkie te dane są niezwykle istotne i nie możemy ich pomijać we wniosku urlopowym!

Urlop wychowawczy – wymiar

Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego? Okazuje się, że wynosi on 36 miesięcy, natomiast jeden rodzic ma do dyspozycji maksymalnie 35 miesięcy. Jeden miesiąc jest natomiast zarezerwowany dla drugiego rodzica. Istnieje możliwość skorzystania z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy drugi rodzic nie żyje lub nie ma praw rodzicielskich. W tych przypadkach nie zapominajmy o dołączeniu dodatkowych dokumentów do wniosku.

Co jeszcze należy wiedzieć o urlopie wychowawczym? Może on zostać wykorzystany przez rodziców, którzy wychowują dziecko w wieku do 6 roku życia. Oczywiście wyjątkiem jest tutaj opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – wtedy można wykorzystać urlop wychowawczy do 18 roku życia dziecka. Jeżeli rodzic zamierza skorzystać z takiego urlopu, nie musi od razu stawiać na pełny wymiar 36 miesięcy. Co ciekawe, taki urlop może być maksymalnie udzielany w pięciu częściach i nie muszą one następować od razu po sobie! Jeśli pierwszy wniosek o udzielenie części urlopu złożymy po 3 roku życia pociechy, musimy liczyć się z jego skróceniem (jest to związane z faktem, że nie można wykorzystać pozostałej części urlopu po ukończeniu przez dziecko 6 roku życia). Wszelkie te kwestie zostały wyjaśnione w przepisach prawnych, które z pewnością warto znać. Ma to znaczenie zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i pracowników.

Zalety urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy ma swoje plusy i minusy. Dla jednych pracowników jest to bardzo dobre rozwiązanie, a inni niechętnie z niego korzystają. Jakie korzyści daje wykorzystanie urlopu wychowawczego? Dużym plusem jest ciągła bliskość matki i dziecka – można zbudować więź z pociechą i wartościowe relacje oraz towarzyszyć mu każdego dnia w poznawaniu świata. To także doskonała okazja do obserwowania tego, jak dziecko się zmienia i rozwija. Pamiętajmy o tym, że jest to niezwykle cenna inwestycja, stanowiąca wkład w budowanie osobowości dziecka.

Co jeszcze daje urlop wychowawczy? Kolejną zaletą jest możliwość spędzania z dzieckiem dużej ilości czasu. Każda mama wie, że dziecko potrzebuje uwagi i oddania, gdyż w przeciwnym razie czuje się zagubione i nieszczęśliwe. W efekcie pociecha uzyskuje najlepszego opiekuna, który oddaje mu całe serce, miłość i przywiązanie. Niestety praca zawodowa odbiera nam wiele godzin w ciągu dnia, które moglibyśmy spędzić z maluchem. Alternatywą jest zatem skorzystanie z urlopu wychowawczego, jednakże ostateczna decyzja o skorzystaniu z tej opcji zawsze zależy od indywidualnych potrzeb, oczekiwań, możliwości i preferencji danej osoby.