Inwestycyjne drogowe w Mierzynie są niezbędne

 

Z uwagi na wzrastający ruch drogowy w ciągu drogi krajowej ulicy Weleckiej w m. Mierzyn prowadzone są rozmowy z GDDKiA w sprawie budowy lewoskrętów w ciągu drogi krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Topolową i Długą. Mając na uwadze możliwość poprawienia warunków komunikacyjnych a przede wszystkim działając w trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym Urząd Gminy w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2023 zarezerwował środki finansowe w celu udzielenia pomocy finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na prace związane z przebudową skrzyżowania celem budowy lewoskrętów Urząd Gminy rezerwuje następujące środki finansowe: w roku 2021 kwotę 200 000zł, w roku 2022 kwotę 500 000zł i w roku 2023 kwotę 500 000zł. Po uchwaleniu podczas XX Sesji Rady Gminy uchwał dotyczących budżetu gminy Dobra na rok 2021 r. jak i  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025 informacja o zarezerwowanych środkach finansowych została przekazana do GDDKiA. GDDKiA w chwili obecnej oczekuje na zmianę programu inwestycyjnego dla przedmiotowego zadania celem rozpoczęcia procesu projektowania. Za wykonanie dokumentacji jak i realizacje przedmiotowego zadania odpowiedzialna będzie GDDKiA.

 

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski