Komunikat dotyczący wystąpienia aktywności pochodni

Komunikat dotyczący wystąpienia aktywności pochodni
na terenie Projektu Polimery Police.
Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że w dniu 12 września w godzinach wieczornych
i nocnych miała miejsce aktywność pochodni (tzw. flary) na terenie projektu Polimery Police. Efekt świetlny widoczny był z dużej odległości i był związany z trwającymi pracami testowymi instalacji. Jest to kontrolowany, w pełni bezpieczny proces – zarówno dla instalacji, pracowników zakładów oraz mieszkańców powiatu polickiego. Ilość zrzuconych na pochodnię węglowodorów mieściła się w parametrach projektowych pochodni.
Proces zrzutu gazów na flarę wynika z uwarunkowań technologicznych związanych
z działalnością zakładu chemicznego. Pochodnia jest to stosowany powszechnie w kraju i na świecie w tego typu zakładach, element systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym.
W zakładzie prowadzony jest stały monitoring jakości procesu spalania
w oparciu o system sterowania i system kamer przemysłowych.
Mieszkańców powiatu polickiego uprzejmie prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie instalacja znajduje się w okresie rozruchu, podczas którego w szczególności mogą wystąpić incydentalne uciążliwości związane z hałasem oraz efektami świetlnymi.
Bieżące informacje dotyczące uciążliwości wysyłane są do mediów lokalnych, przedstawicieli przyległych do instalacji sołectw oraz umieszczane na stronie internetowej spółki w zakładce AKTUALNOŚCI.