MACIEJ GREINERT – NOWY DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA POLIC

Greinert             Maciej Greinert został drugim zastępcą burmistrza Polic, Władysława Diakuna. Funkcję tę objął z dniem 1 marca 2015 roku. W Urzędzie Miejskim w Policach będzie nadzorował wydziały: Spraw Obywatelskich, Oświaty, Kultury i Sportu, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami,  Urbanistyki i Architektury, Działalności Gospodarczej. Wcześniej, do 28 lutego br. , przez 27 lat (od 1988 roku) pracował w Zakładzie Bieli Tytanowej Zakładów Chemicznych „Police”, (obecnie: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA). Z dotychczasowym pracodawcą rozwiązał umowę na zasadzie porozumienia stron.

Zrezygnował z pracy w Grupie Azoty na rzecz samorządu, bo – jak mówi: „Lubi robić zawsze coś nowego i podejmować nowe wyzwania, a gdy się osiągnie wiek 50+ jest to ostatni moment, by podjąć takie działania”. Maciej Greinert był już związany z samorządem polickim. W latach 1994-1998  był Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Policach.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, oraz Zachodniopomorskiej Szkoły  Businessu (studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem). Ukończył też wiele kursów.

Prywatnie: urodził się w 1961 roku w Koszalinie. Od 1990 roku mieszka w Policach. Żona Jolanta, dwoje dzieci: syn Dominik studiuje w Warszawie, córka Magda uczy się w Loecknitz.