O G Ł O S Z E N I E o naborze wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,
WÓJT GMINY DOBRA
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra
www.dobraszczecinska.pl
i w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Osoba do kontaktu: Sylwia Wójtowicz Zespół Organizacyjny w Urzędzie Gminy Dobra, telefon: 91 441 05 04, adres e-mail: kadry1@dobraszczecinska.pl .

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera