Rondo Psa Ratownika w Wołczkowie

Rondo u zbiegu ulic Lipowej i Słonecznej w Wołczkowie, które powstało w 2020 roku, będzie nosiło nazwę „Rondo Psa Ratownika”. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Gminy Dobra. Wcześniej nazwa ronda uzyskała pozytywną opinię Rady Sołeckiej w Wołczkowie.
Nowa nazwa ronda ma na celu upamiętnienie pracy psów ratowniczych, które wykorzystywane są m.in. do poszukiwania osób zaginionych, uwięzionych w osuwiskach lub pod gruzami. Dobrze wyszkolony pies w terenie potrafi zastąpić pracę wielu ludzi, jest szybszy i skuteczniejszy od urządzeń lokalizacyjnych.
W Wołczkowie znajduje się siedziba GPR OSP Wołczkowo – Zachodniopomorskie Psy Ratownicze. Grupa posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych potwierdzoną certyfikacją państwową, dyplomami ukończonych kursów z zakresu lokalizacji osób zasypanych, planistyki, obsługi sprzętu GPS i wykorzystującą certyfikowane psy ratownicze, zarówno specjalności terenowej jak i gruzowiskowej. Zespół z Wołczkowa jest dysponowany zarówno przez policję, jak inne służby na terenie całego województwa zachodniopomorskiego w celu prowadzenia działań poszukiwawczych osób zaginionych.