Ogłoszenie o pracę w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej ogłosiło nabór na stanowisko specjalista ds. animacji kulturalnej w biurze oraz filiach GCKiB. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w pełnym wymiarze etatu proszone są o złożenie oferty wraz niezbędnymi załącznikami i dostarczenie do siedziby GCKiB w Dobrej do 31 sierpnia 2023 r. Więcej informacji pod nr tel. 91 424 19 36
Szczegóły dotyczące oferty pracy