Rażący brak segregacji w gminie Dobra- będą dodatkowe kontrole

 

 

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymał od przedsiębiorcy Papirus-Recykling informację wraz z dokumentacją fotograficzną, obrazującą brak jakiejkolwiek segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Dobra w dniach 06-10 listopada 2023 r.  W workach przeznaczonych na zbieranie papieru, opakowań tekturowych, książek, gazet zostały ujawnione odpady zmieszane. Zdjęcia przedstawiają nie błędy w segregacji, ale jej rażący brak! Pracownicy Wydziału oraz Straży Gminnej na podstawie zdjęć oraz nagrań z kamer umieszczonych na śmieciarkach próbują ustalić z których nieruchomości pochodzą te worki.

Obowiązek segregacji odpadów został nałożony ustawą od 2020 r. i wszyscy musimy go bezwzględnie realizować. Mieszkańcy, którzy lekceważą te zasady powodują wyższe koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, na które muszą złożyć się również ci, którzy wzorowo realizują ten obowiązek.

Dlatego też, prowadzone będą kontrole przez pracowników firmy Jumar i ekopatrol Straży Gminnej pod kątem poprawnej segregacji nie tylko w pojemnikach na odpady zmieszane, ale również tego co znajduje się w workach. Nie stosowanie się do zasad właściwej segregacji skutkuje nałożeniem mandatu karnego oraz naliczeniem podwyższonej opłaty za odbiór odpadów w wysokości nie 12 zł, a 36 zł za 1 m3 zużycia wody.

 

Kierownik

WGOKiE