Sprawozdanie burmistrza Polic

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni,

zaproszeni goście, szanowni Państwo

przedkładam sprawozdanie

z działalności Burmistrza Polic

za okres 27 czerwca do 29 sierpnia 2023 roku

 

 

 1. 18 lipca odbyło się uroczyste otwarcie zakończonej inwestycji pn. „Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią”. Serdecznie zapraszam mieszkańców Polic i okolic do wypoczynku na „POLICKIE BULWARY”.

 

 1. 19 lipca został ogłoszony przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina”. Ze względu na szacowaną wartość zamówienia powyżej tzw. „progów unijnych”, postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwotnym terminem złożenia ofert był 18 sierpnia br., ale ze względu na skomplikowany zakres zamówienia, na prośbę potencjalnych Wykonawców, termim złożenia ofert został przesunięty do 15 września br.

 

 

 1. W dniach od 22 do 30 lipca w Trzebieży odbywały się 59. Etapowe Regaty Turystyczne. W tym roku w regatach wzieło udział 250 żeglarzy.

Jako gospodarz terenu uhonorowałem żeglarzy za osiągnięcia w poszczególnych etapach oraz wszystkie dzieci biorące udział w regatach.

To wydarzenie cykliczne, które wpisało się już w historię Trzebieży. Organizatorem był Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

 

 1. Uprzejmie informuję, iż w dniach od 21 do 23 sierpnia Gmina Police przeprowadziła odkomarzanie 58 ha ogólnodostępnych terenów publicznych będących własnością Gminy Police. Są to tereny zielone tj. parki, skwery, zieleńce oraz miejsca rekreacyjne. Był to już trzeci etap odkomarzania.

Na terenie całego kraju obserwowana jest obecnie znacznie zwiększona uciążliwość powodowana przez wymienione owady.

 

 

 1. 26 lipca w Gminie Dobra podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem na granty sołeckie, które trafią do Sołectwa Pilchowo i Tanowo.

Udział w wydarzeniu wzięli również skarbnik Gminy Police – Pan Janusz Zagórski, sołtys sołectwa Tanowo, Radny Rady Miejskiej w Policach – Pan Zygmunt Kołacki oraz Radny Rady Miejskiej – Pan Damian Walczak.

 

 1. W ostatni weekend lipca wspólnie z Panem Andrzejem Rogowskim – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach uczestniczyłem w „Turnieju Śladami Rybaka”, podczas którego nagrodziliśmy najlepszych zawodników w strzelaniu z łuku oraz „seniorów łucznictwa”. Organizatorem była Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich „DEFMAR” Police.

 

 1. Na zaproszenie Pana Andrzeja Bednarka – Starosty Powiatu Polickiego i mojej skromnej osoby, w dniach od 10 do 21 sierpnia gościliśmy w Gminie Police grupę                 40 dzieci wraz z opiekunami z miasta partnerskiego Nowy Rozdół na Ukrainie.

Dzieci miło spędziły czas zapominając na chwilę o wojnie, która ogarnęła ich kraj.

Bardzo dziękuję całemu Zarządowi Powiatu Polickiemu z Panem Starostą Andrzejem Bednarkiem na czele, Panu Cezarowi Arciszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatu Polickiego, Panu Januszowi Zagórskiemu – Skarbnikowi Gminy Police, Panu Adamowi Pacholikowi  – Prezesowi Spółki Trans-Net SA  w Policach za pomoc w zorganizowaniu przyjazdu i pobytu dzieci na koloniach.

Serdeczne podziękowania składam Panu Arturowi Zagórskiemu i Pani Dorocie Zagórskiej-Maryś za profesjonalną opiekę nad dziećmi.

 

 

 

 1. Od 18 do 20 sierpnia odbyła się impreza biegowa pn. „Dziki Weekend”, podczas której miałem zaszczyt wręczyć medale i statuetki zawodnikom w poszczególnych konkurencjach. Wydarzenie zorganizował Klub Biegowy „DZIK”.

 

 1. W sierpniu odbyła się druga edycja usuwania azbestu z nieruchomości mieszkalnych na terenie Gminy Police. Łącznie w 2023r. zdemontowano, odebrano i przekazano do unieszkodliwiania 31 ton i 200 kg wyrobów azbestowych pochodzących z 14 nieruchomości. Program będzie kontynuowany również w następnym roku.

Wszelkie informacje na temat realizacji programu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach.

 

 1. 26 sierpnia na boisku przy Urzędzie Miejskim w Policach odbyły się pierwsze zawody Hobby Horse o Puchar Burmistrza Polic. Zawody te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zawodnicy zmagali się ze specjalnie przygotowanymi torami przeszkód. Jest to świetna zabawa polegająca na udawaniu jazdy konnej na sztucznym kiju.  Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

 

 1. 28 sierpnia razem z Panem Andrzejem Rogowskim – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach, Panią  Jadwigą Molendą – Wice Przewodniczącą Rady Miejskiej w Policach, Panią Iloną Bednarek – Wice Przewodniczącą Rady Miejskiej w Policach, Panem Jakubem Drzazgą – Radnym Rady Miejskiej w Policach, moim Zastępcą – Panem Maciejem Greinertem oraz z Panem Witoldem Stefańskim – Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach, spotkałem się z dyrektorami i nauczycielami polickich szkół, przedszkoli i żłobka, w związku z inauguracją nowego roku szkolnego 2023/2024.

Podczas spotkania wręczyłem nominacje nowo powołanym dyrektorom. Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży powołana została Pani Małgorzata Rzaniak. Funcję Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzebieży pełnić będzie Pani Ewa Dołęga. Obie Panie ponownie zostały wybrane na te stanowiska. Na funkcję dyrektora Przedszkola Publicznego 8 w Policach powołałem Panią Sabinę Molendę, która zastąpi odchodzącą na emeryturę Panią Lidię Wojnicz. Na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Policach powołałem Panią Agatę Politańską, która zastąpi przechodzącą na emeryturę Panią Małgorzatę Czubalę.

Odchodzącym na emeryturę Paniom serdecznie dziękuje za wieloletnią pracę na rzecz polickich dzieci oraz życzę wszystkiego najlepszego na zasłużonej emeryturze.

Na spotkaniu odebrałem ślubowanie od 21 nauczycieli, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego.