Sprawozdanie burmistrza Polic

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni

goście, szanowni Państwo

przedkładam sprawozdanie z działalności

Burmistrza Polic

za okres od 20 grudnia 2023r. do 30 stycznia 2024r.

1. 22 grudnia udostępniony został przebudowany odcinek ul.
Piłsudskiego w Policach realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego Budowa infrastruktury drogowej na terenie

Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-
Przystanek Police Piłsudskiego. Na przebudowanym odcinku

wykonane zostanie jeszcze między innymi grubowarstwowe
oznakowanie poziome, uporządkowanie terenów zielonych
oraz wyprofilowanie dojazdu na nowe rondo z kierunku ul.
Wkrzańskiej.

2. Na początku stycznia w związku z wysokim napełnieniem
Bałtyku wystąpiły wzrosty poziomu wód powyżej stanów
ostrzegawczych i alarmowych.

Praktycznie od 2 stycznia sytuacja stanów wód monitorowana
była przez odpowiednie służby.
Byłem w stałym kontakcie z Państwową Powiatową Strażą
Pożarną w Policach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzebieży,
Strażą Miejską w Policach oraz mieszkańcami terenów
zagrożonych zalaniem.
Niestety doszło do przecieku wału przeciwpowodziowego na
ul. Goleniowskiej przy „Porcie Mijanka”oraz do przerwania
wału w rejonie mostku przy ul. Dębowej w Policach. Na
szczęcie zdarzenie nie miało wpływu na bezpieczeństwo osób
mieszkających na ul. Goleniowskiej.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Policach dokonał przeglądu
całego wału Wyspa Policka, a uwagi zostały przekazane do
właściciela rzeki czyli „Wód Polskich” z naciskiem na pilne
podjęcie działań, w celu zabezpieczenia wałów i ochrony
wyspy przez zalaniem.
Z przekazanej informacji od Wód Polskich prace naprawcze
zlecono 8 stycznia i pierwszego dnia robót przywrócono
szczelność wołu przeciwpowodziowego przy ul. Dębowej.
W kolejnych dniach zabezpieczono miejsca przebić
hydraulicznych przez korpus wału przeciwpowodziowego
spowodowanego przez zwierzęta ryjące (w tym bobra
europejskiego).

Ostatecznie prace naprawcze (wykonane w trybie awaryjnym)
zakończono 15 stycznia 2024r.
Bardzo dziękuję wszystkim służbom za zaangażowanie i
wsparcie.

3. 19 stycznia został udostępniony przebudowany odcinek
ulicy Siedleckiej w Policach realizowany w ramach zadania
inwestycyjnego „Budowa infrastruktury drogowej na terenie

Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-
Przystanek Stacja Police

”.

Na przedmiotowym odcinku ulicy ułożona zostanie jeszcze
warstwa ścieralna nawierzchni jezdni, nawierzchnia
bitumiczna ścieżki rowerowej, a tereny zielone zostaną
uporządkowane.
Jednocześnie informuję, że występujące niedogodności
związane z występowaniem zastoisk wody w ciągu jezdni
wynikają z faktu, że wpusty uliczne odprowadzające wody

deszczowe będą dopiero montowane w trakcie układania
odpowiednio wyprofilowanej warstwy ścieralnej
nawierzchni jezdni.
Zgodnie z ustaleniami z wykonawcami robót na obu odcinkach
oraz Inżynierem Kontraktu, prace te będą wykonane jak tylko
warunki atmosferyczne na to pozwolą i przy zachowaniu
odpowiednich norm technologicznych. Zgodnie z zapisami
umów wykonawcy udzielają 60-cio miesięcznej gwarancji na
zrealizowane prace.

6. 19 stycznia na deptaku im. Ryszarda Tokarczyka przy ul.
Zamenhofa w Policach odbyła się zabawa karnawałowa dla
dzieci. Wydarzenie połączone zostało z rozebraniem choinki
miejskiej, która wcześniej z okazji Mikołajek została
przystrojona przez najmłodszych mieszkańców Polic.
W trakcie imprezy na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Wśród
nich m.in. wizyta postaci z bajek i filmów ze Szczecińskiej Ligi
Superbohaterów.
Dzieci otrzymały drobne upominki w postaci drewnianych gier
oraz słodki poczęstunek. Dziękuję Panu Jakubowi
Pisańskiemu, Panu Maciejowi Greinertowi, Wydziałowi
Promocji i Współpracy Zagranicznej za zorganizowanie
zabawy oraz pracownikom Przedsiębiorstwa Użyteczności
Publicznej Trans-Net SA w Policach z Panem Prezesem
Adamem Pacholikiem na czele za wsparcie w organizacji
imprezy.
Serdeczne podziekowania składam również Panu Andrzejowi
Rogowskiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w
Policach oraz Panu Gracjanowi Brodzie za prowadzenie
imprezy.

7. W ramach dni otwartych w niedzielę, 21 stycznia
odwiedziłem ochotniczych strażaków w Trzebieży, aby
porozmawiać z nimi o bieżącej działalności na rzecz
mieszkańców tej miejscowości. Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trzebieży była dostępna dla wszystkich. Strażacy
zorganizowali różne atrakcje, takie jak tor przeszkód dla dzieci,
pokazy pierwszej pomocy i prezentacje sprzętu strażackiego.
Dla wszystkich odwiedzających tego dnia strażaków
przygotowano gorący poczęstunek, co dodatkowo stworzyło
przyjazną atmosferę podczas tego spotkania.
Dzień otwarty remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży
był również związany z promocją Polickiego Budżetu
Obywatelskiego. Takie wydarzenia pomagają zwiększyć
świadomość społeczności na temat roli strażaków oraz
zachęcają do zaangażowania w lokalne inicjatywy. Dziękuję
Panu Grzegorzowi Miśkiw za organizację tego wydarzenia.
8. 22 stycznia zakończyło się głosowanie w Polickim
Budżecie Obywatelskim.
W tym roku mieszkańcy głosowali na 14 projektów – 7
miejskich oraz 7 sołeckich.
W głosowaniu, które trwało od 8 stycznia, udział wzięło
4.424 mieszkańców gminy.
Zwycięzcą całego głosowania z liczbą 3.393 zdobytych
punktów został projekt:

Nr 11 „Telefony odkładamy, na placu zabaw i siłowni o formę
dbamy”. Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni
plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 (i tym samym w
kategorii projektów miejskich).
W kategorii projektów sołeckich gminy Police zwycięzcą
został projekt:
nr 7 „Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci o tematyce
strażackiej” przy OSP w Trzebieży z liczbą 2.005 zdobytych
punktów.
Kwota realizacji obydwóch projektów w danej kategorii jest
poniżej kwot przeznaczonych na realizację projektów w
Polickim Budżecie Obywatelskim, dlatego projekty, które
zajęły drugie miejsca również zostaną zrealizowane po
wyrażeniu zgody przez autorów projektów na dokonanie korekt
w kosztorysach.
Ostateczne wyniki całego głosowania zostaną opublikowane
najpóźniej w dniu jutrzejszym.

9. 24 stycznia podczas prac związanych remontem ulicy
Nadbrzeżnej w Policach doszło do awarii wodociągu.
Wraz z Przewodniczącą Rady Osiedla Nr 1 w Policach
Panią Ewą Barecką składam serdeczne podziękowania
Prezesowi ZWIK w Policach Panu Rafałowi Zielińskiemu,
pracownikom ZWIK za pełen profesjonalizm oraz sprawne
usunięcie awarii mimo bardzo wietrznej i deszczowej
pogody.

10. 27 stycznia wraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym
Żydów w Szczecinie razem ze Starostą Polickim Panem
Andrzejem Bednarkiem, Przewodniczącym Rady Powiatu
Polickiego Panem Cezarym Arciszewskim złożyliśmy kwiaty
oraz zapaliliśmy znicze pod pomnikiem Ofiar Stutthof w
Mścięcinie w rocznicę19 Międzynarodowego Dnia Pamięci o
Ofiarach Holokaustu.

Nadmieniam, że 27 stycznia 1945 roku został wyzwolony
niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.

11. W IV edycji programu „MIESZKANIE ZA REMONT” na
8 z 10 lokali wnioski złożyło 33 wnioskodawców. Na dwa
lokale nie złożono żadnego wniosku. Dwa kolejne lokale nie
zostały objęte losowaniem, ponieważ na jeden z nich wniosek
złożyła osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, a na drugi
zakwalifikowano tylko jeden wniosek, co pozwoliło na
pominięcie trybu losowania.
W dniu 26 stycznia br. odbyło się losowanie pozostałych 6
lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu, w tym 5
lokali zlokalizowanych w Policach i 1 lokal w Trzebieży.
Do tej pory przeprowadzono III edycje programu, w których
przekazano do remontu 27 lokali o łącznej powierzchni 1
518,91 m2, o szacunkowej wartości robót 2 300 000 zł.
Na dzień 29 stycznia 2024 r. prace remontowe ukończono w 24
lokalach. W I i II edycji wyremontowano po 8 lokali. W III
edycji ukończono remont 8 lokali, natomiast 3 lokale znajdują
się w trakcie remontu. Najemcy, którzy zasiedlili
wyremontowane lokale regulują swoje zobowiązania
czynszowe na bieżąco.

12. W ostatni weekend stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy ponownie zagrała w Gminie Police.
Już w sobotę, 27 stycznia od godziny 16:00 w Klubie
Osiedlowym w Policach – Jasienicy na mieszkańców czekało
mnóstwo atrakcji, w tym między innymi licytacje i pyszne
wypieki, którymi częstowałem mieszkańców Gminy Police
wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Polickiego Panem
Cezarym Arciszewskim, Radną Rady Miejskiej w Policach
Panią Zofią Hlek oraz Panią Mirosławą Butryn – autorką ciast.

Z informacji uzyskanych ze sztabu WOŚP w Jasienicy ze
stoiska, na którym serwowałem wypieki zebrano 1.481,87 zł.
Dziękuję Stowarzyszeniu Motocyklowemu „SOKÓŁ” za
wsparcie oraz Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej
za pomoc w przygotowaniu stoiska.
W niedzielę 28 stycznia, od godziny 14.00 na Skwerze
Bolesława Krzywoustego na Starych Policach przy dźwiękach
muzyki, występach PP66 i wykonawców ze stowarzyszenia
„Dźwięki Polic”

, mieszkańcy mogli skosztować gorącego
bigosu, który osobiście serwowałem na rzecz WOŚP zebrałem
2.702,08 zł. Pragnę podziękować Wydziałowi Promocji i
Współpracy Zagranicznej za organizację wydarzenia oraz
Radzie Osiedla nr 2 w Policach z Panią Przewodniczącą
Krystyną Seweryńczyk na czele za wsparcie i pyszne ciasta.
Celem tegorocznej zbiórki „Płuca po pandemii” jest zakup
sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób
płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i
dorosłych. Finałowi towarzyszyło hasło „Tu wszystko gra
OK!”

13. 28 stycznia z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy uczestniczyłem w XXIII Orkiestrowym Turnieju
Halowej Piłki Nożnej Oldbojów. Dziękuję bardzo Panu
Arturowi Zagórskiemu za zaproszenie oraz organizację tego