Stanowisko Radnych Rady Miejskiej w Policach

rogowski

 Na zdjęciu: Andrzej Rogowski-radny WS Gryf-wnioskodawca

My niżej podpisani, Radni Rady Miejskiej w Policach, jako reprezentanci społeczności naszego miasta i gminy wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Zarządu Powiatu w Policach w zakresie prowadzonej polityki oświatowej.

     Uważamy, że nie wybranie Pani Beaty Golisowicz na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza jest skrajnym przykładem ignorowania głosu społecznego i braku respektu dla demokratycznych zasad współistnienia w samorządzie lokalnym.

                  Wszyscy wiemy, że policka „Biała” to nie tylko miejsce edukacji dzieci                      i młodzieży. Specyficzna struktura tej placówki spowodowała, że szkoła zlokalizowana w „sercu Polic” stała się „tętniącym życiem” centrum aktywności lokalnej dla naszych Mieszkańców oraz ważnym miejscem                dla społeczności naszego powiatu, regionu oraz współpracy transgranicznej   z partnerami z Niemiec.

                Jednym z liderów tych zmian jest bez wątpienia Pani Beata Golisowicz, która pomimo wcześniej uzyskanych bardzo wysokich ocen merytorycznych Kuratora Oświaty oraz pełnego poparcia reprezentantów społecznych                 nie otrzymała misji kontynuowania prowadzenia szkoły.

Wiemy, że takie zmiany nie dzieją się przypadkiem, dlatego wyrażamy przekonanie, że widoczne niezadowolenie społeczne oraz krytyczne  komentarze medialne są najlepszą oceną dla przyjętych przez Zarząd Powiatu w Policach rozwiązań.

        Wzywamy swoich Kolegów Radnych, reprezentujących Radę Powiatu Polickiego do podjęcia skutecznych działań uniemożliwiających destrukcyjną reorganizację oświaty powiatowej, przynoszącej nieodwracalne w czasie skutki społeczne.

Police, 27.08.2013 r.

Radni Rady Miejskiej w Policach