Szczepienia antykowidowe w Dobrej. Transport dla Seniorów

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego przez Wójt Gminy Dobra. Transport przeznaczony jest dla osób powyżej 70 roku życia, które:
posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką;
w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla osób powyżej 70 roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.
Osoby spełniające kryteria w pierwszej kolejności muszą zarejestrować się na szczepienie.
Informujemy, że w godzinach pracy Urzędu, w sprawie transportu, można kontaktować się pod numerami telefonów: 91 312 06 03 lub 512 385 028, a także pod adresem e-mail: czk@dobraszczecinska.pl.
Każdy, kto spełnia w/w kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień może skontaktować się z Urzędem po uprzednim ustaleniu terminu szczepienia, najpóźniej na 2 dni przed planowaną wizytą w przychodni.
Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/.
Wójt Gminy Dobra