Ukarani za zaśmiecanie środowiska

29 listopada 2021 r. jeden z myśliwych Koła Łowieckiego Jeleń powiadomił Straż Gminną w Dobrej o ujawnieniu ogromnej ilości odpadów na skraju lasu w rejonie m. Lubieszyn- Dobra. Na miejscu w wyniku przeszukania odpadów odnaleziono dowody wskazujące na prawdopodobne źródło pochodzenia odpadów- nieruchomość w Szczecinie. Strażnicy gminni nawiązali kontakt z właścicielką tej nieruchomości, w pierwszej chwili nie przyznawała się ona do odpadów. Jednak po przedstawieniu dowodów wskazał, że odpady należą do jej syna, który ma niezamieszkałą nieruchomość w Mierzynie i stamtąd pochodzą te odpady. Osoba odpowiedzialna za wyrzucenie odpadów została ukarana 2 maksymalnymi mandatami karnymi, w łącznej wysokości 1 000 zł. Wszystkie odpady zostały uprzątnięte
i przekazane do uprawnionego podmiotu. Na tą nieruchomość w Mierzynie z racji, że nie jest zamieszkała nie była złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Tym samym właściciel odpadów powinien na własny koszt dokonać ich utylizacji.
Ten sam myśliwy już po raz kolejny informuje Straż Gminą o ujawnieniu odpadów,
w każdym z poprzednich przypadków ustaleni zostali sprawcy zaśmiecania.
Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej