Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

W dniu 21 czerwca 2024 r. w szkołach podstawowych powadzonych przez Gminę Dobra odbyły się uroczyste apele, podczas których uczniowie szkół podstawowych zakończyli naukę w roku szkolnym 2023/2024.

Oprócz odebrania świadectw, był to też dobry moment, aby nagrodzić i wyróżnić najlepszych uczniów, a także podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud włożony w edukację młodych mieszkańców gminy.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach podczas uroczystego apelu Pani Magdalena Zagrodzka Wójt Gminy Dobra oraz cała społeczność szkolna podziękowała Pani Ewie Lewandowskiej Dyrektorowi Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach za jej wieloletnią pracę oraz wkład w tworzenie historii oświaty Naszej gminy. Pani Ewa Lewandowska pełniła funkcję dyrektora szkoły przez 25 lat, a w tym roku przechodzi na emeryturę. W wydarzeniu uczestniczyli: Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej Pani Joanna Hrabska, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Podczas uroczystych apeli w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. w Dobrej oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach Pani Magdalena Zagrodzka Wójt Gminy Dobra, a w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie Pan Paweł Malinowski Zastępca Wójta Gminy Dobra życzyli wszystkim uczniom bezpiecznych i wspaniałych wakacji, a gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi składali podziękowania za trud i poświęcenie.

Zgodnie z przyjętą tradycją, pięciu uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra wytypowanych przez dyrektorów oraz radę pedagogiczną za wyróżniające osiągnięcia w minionym roku szkolnym, otrzymało nagrody Wójta Gminy Dobra. Wśród uczniów wyróżnionych znaleźli się:

  1. Katarzyna Czapla uczennica klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu;
  2. Michał Zamojcin uczeń klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej
  3. Maciej Kukliński uczeń klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach.
  4. Tymon Nowak uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
  5. Patrycja Szczęsna uczennica klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach.

 

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej