Urząd Gminy w Dobrej wraca do normalności

Informuję, że z dniem 17 maja 2021r. (poniedziałek) Urząd Gminy Dobra (wszystkie wydziały) wznawia bezpośrednią obsługę Interesantów. Jednocześnie informuję, że w celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Interesanci Urzędu Gminy Dobra zobowiązani są:

– do zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa,

– do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,

– do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,

– do ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,

– do ograniczenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie,

– do stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.