Zapowiedź uroczystej sesji rady gminy Dobra

POSTANOWIENIE NR 301/2024 

KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I 

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady 

Na podstawie art. 20 ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Komisarz Wyborczy w Szczecinie I postanawia, co następuje:

 • 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Dobra na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 14:00  w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przy ul. Granicznej 31.

 • 2.

Ustalić następujący porządek obrad pierwszej sesji Rady:

 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Dobra.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 8. Zakończenie obrad.
 • 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie I

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *