Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

LOGO-ALDESA-POLSKAW związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław firma Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – wykonawca inwestycji, zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące projektu. Planowana linia jest inwestycją celu publicznego, a jej inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2014 (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3. Planowana inwestycja polega na budowie ok. 33,6 km nowoczesnej linii elektroenergetycznej 220 kV. Projektowana trasa będzie przebiegać przez tereny powiatów: kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego i miasta Szczecin. Część połączenia będzie wykorzystywać już istniejącą, jednotorową linię 220 kV. Na terenie gmin Goleniów, Stepnica oraz Wolin zostanie wybudowana nowa, jednotorowa linia 220kV. Proponowana trasa linii 220 kV Glinki-Recław została wyznaczona w sposób omijający tereny zurbanizowane. Ostateczny jej przebieg będzie uzależniony od czynników społecznych, środowiskowych i technicznych. Podczas spotkania informacyjnego zaprezentowany zostanie plan i harmonogram budowy, jej uwarunkowania oraz obecny etap realizacji. Podczas drugiej części organizator przewiduje sesję pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów. Przewidywany czas trwania spotkania – 1-2 h. Wstęp na spotkanie jest wolny.