Bezpłatny transport w dniu wyborów15 października 2023r.

Zawiadamiam, że na podstawie Uchwały nr LII/1475/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 września 2023r. w dniu zarządzonych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tj. 15 października 2023 r., zwalnia się mieszkańców zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Gmina Dobra, Gmina Police oraz Gmina Kołbaskowo), z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera