Historia w Dobrej

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie, będące kontynuacją
przedwakacyjnego cyklu HISTORIA W DOBREJ.
Tak jak wcześniej, w tym sezonie również, prelekcje odbywać się będą raz
w miesiącu, są przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców i mają na
celu propagowanie wiedzy historycznej na temat regionu.
Najbliższy wykład poprowadzi dr hab. AGNIESZKA BORYSOWSKA, która opowie
o tym,
„JAK DAWNIEJ POMORZANIE UPAMIĘTNIALI SWOICH ZMARŁYCH, CZYLI KILKA SŁÓW O
OKOLICZNOŚCIOWEJ LITERATURZE FUNERALNEJ XVII WIEKU.”
NOTA NA TEMAT WYSTĄPIENIA:
Druki okolicznościowe, w tym pogrzebowe, to publikacje o charakterze
okazjonalnym, a więc niejako z definicji – ulotnym, przemijającym.
Powstawały dla uczczenia określonego wydarzenia lub uroczystości o
charakterze państwowym, jak np. urodziny lub pogrzeb władcy, obchody
jubileuszu reformacji, albo prywatnej, takiej jak ślub, pogrzeb czy
awans zawodowy członka społeczności. We współczesnych szczecińskich
zbiorach instytucjonalnych (przede wszystkim Książnicy Pomorskiej i
Archiwum Państwowego) zachowało się ponad 5,5 tysiąca druków
okolicznościowych adresowanych do konkretnych osób, wśród których
publikacje powstałe dla upamiętnienia osoby zmarłej stanowią
najważniejszą grupę tematyczną – jest ich blisko 3 tys. Okolicznościowe
druki pogrzebowe zawierały poświęcone zmarłemu mowy, kazania i wiersze,
a szczyt ich popularności przypadał na wiek XVII. Podczas wystąpienia
prelegentka przybliży ten popularny przed stuleciami sposób
upamiętniania zmarłych: opowie o nadawcach i adresatach takich
publikacji, o miejscu druków w ceremonii pogrzebowej, a także o
właściwym dla nich języku i – niekiedy bardzo wyszukanej – formie.
Wykładowi będzie towarzyszyć prezentacja, ilustrująca temat przykładami
druków powstałych w naszym regionie.
NOTA NA TEMAT PRELEGENTKI:
Dr hab. AGNIESZKA BORYSOWSKA jest z wykształcenia bibliotekoznawcą i
filologiem klasycznym; łączącym kompetencje literaturoznawcy
specjalizującego się w piśmiennictwie łacińskim epok dawnych (XVI-XVIII
w.) i historyka książki, przy czym szczególnie interesuje się
piśmiennictwem pomorskim. Od 2001 r. pracuje w Książnicy Pomorskiej im.
S. Staszica w Szczecinie, obecnie jako sekretarz naukowy biblioteki.
Organizuje konferencje naukowe oraz jest autorką, redaktorką i tłumaczem
książek związanych ze swoją dyscypliną. W 2016 r. w jej opracowaniu i
przekładzie ukazał się „Opis miasta Szczecina” Paula Friedeborna (wyd. 2
w 2018) oraz autorska praca, stanowiąca zwieńczenie kilkuletnich badań –
„Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVII-XVIII w.)”. Jest
pomysłodawczynią cyklu konferencji poświęconych historii Pedagogium
Książęcego w Szczecinie, w 2018 r. ukazał się drukiem plon pierwszej z
nich: „Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego. Z dziejów
szkolnictwa półwyższego w Szczecinie do początków XIX w.” (red. A.
Borysowska, Szczecin 2018). W ubiegłym roku światło ujrzało cenne źródło
do badań nad historią tej szkoły: „Album studiosorum Pedagogium
Książęcego w Szczecinie (1576–1666)” (wyd. A. Borysowska i M. Gierke,
Szczecin 2022).
Wysłano

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko mieszkańców gminy Dobra!

Organizatorzy wydarzenia:
Monika Kołacz,
prowadząca na Facebooku grupę HISTORIE LOKALNE Bezrzecze i gmina Dobra
https://www.facebook.com/groups/438924121538242/...

oraz

Radosław Skrycki,
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
https://his.usz.edu.pl/dr-hab-radoslaw-skrycki-prof-us/

Partnerzy:
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy
ul. Welecka 13 b, Mierzyn
https://www.zul.org.pl/
i
Hotel Nord
http://hotelnord.pl/index.php/pl/kontakt

WSTĘP na wszystkie prelekcje jest wolny.
PARKING znajduje się na podwórzu budynku ZUL.