OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków o przyznanie stypendium
w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

W związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,
Wójt Gminy Dobra
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

W załączeniu:
1. Uchwała Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – pobierz.
2. Zarządzenie Nr 172/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury – pobierz.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Osoba do kontaktu: Sylwia Wójtowicz Zespół Organizacyjny w Urzędzie Gminy Dobra, telefon: 91 441 05 04, adres e-mail: kadry1@dobraszczecinska.pl .
Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera