Poprawa bezpieczeństwa pieszych dzieci

Gmina Dobra szykuje się do inwestycji, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych, w szczególności uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy. Projekt zakłada wyniesienie 3 przejść dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej w Mierzynie oraz doposażenie szkół w symulatory i trenaże czasu reakcji, które poprawią edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W urzędzie otwarto już oferty złożone w dwóch przetargach związanych z projektem „Bezpieczny pieszy”. Pierwszy z przetargów dotyczy doposażenia szkół w symulatory i trenaże czasu reakcji, które poprawią edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zamówienia planowany jest zakup:
– symulatora roweru dla szkoły w Dobrej
– symulatora przejścia dla pieszych dla szkoły w Bezrzeczu
– trenażera czasu reakcji dla szkoły w Mierzynie
– trenażera czasu reakcji dla szkoły w Dołujach
– trenażera czasu reakcji dla szkoły w Rzędzinach
Przetarg wygrała firma EduCar Informatyczne Systemy Edukacyjne z Sochaczewa, która dostarczy urządzenia za kwotę 166 tys. złotych.
Drugi z przetargów realizowanych w ramach projektu zakłada budowę 3 wyniesionych przejść dla pieszych wraz z oświetleniem w rejonie szkoły podstawowej w Mierzynie. Przejścia powstaną na ulicy Kolorowej, przy skrzyżowaniu z ul. Długą oraz na ul. Weleckiej (droga gminna) po obu stronach ul. Długiej.
Ofertę w przetargu na kwotę 381 tys. złotych złożyła firma Koł Bud Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe z Trzeszczyna. Gmina Dobra pierwotnie planowała przeznaczyć na inwestycję 200 tys. złotych, ale podczas październikowej sesji radni zgodzili się dołożyć brakującą kwotę do inwestycji.
Inwestycje dofinansowane są w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”, w Działaniu 3.1. „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Gmina Dobra otrzymała na ten cel 259.412,42 złotych.