Spotkanie wielkanocne przedstawicieli Powiatu Polickiego z obywatelami Ukrainy

13 kwietnia w Hotelu Dobosz w Policach odbyło się Spotkanie Wielkanocne
przedstawicieli Powiatu Polickiego z obywatelami Ukrainy, będącymi pod
opieką samorządu powiatowego.

Starosta Policki Andrzej Bednarek i Przewodniczący Rady Powiatu w
Policach Cezary Arciszewski witając zaproszonych gości złożyli życzenia
świąteczne i wraz z Radnymi Powiatu Polickiego przekazali drobne upominki.

Nie zapomniano o młodzieży z Ukrainy mieszkającej w internacie Zespołu
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – wolontariuszach, którym
Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska podziękowała za
zaangażowanie w pomoc uchodźcom. Na najmłodszych czekały liczne
atrakcje, w tym zabawy z udziałem animatorów.

W wydarzeniu, oprócz Zarządu Powiatu w Policach, Przewodniczącego Rady
Powiatu i Radnych Powiatu Polickiego, udział wzięli również
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz służb
i inspekcji.

Aktualnie pod opieką Powiatu Polickiego jest 80 obywateli Ukrainy.